Navigation Menu+

Aardbeienseizoen

In het aardbeieneseizoen (mei en juni) dagelijks verse aardbeien te verkrijgen. Biologisch geteeld.

In België start het vollegronds aardbeiseizoen traditioneel vanaf begin mei. Aardbeien zijn eigenlijk ‘junidragers’, waardoor ze zonder inspanningen van de boer enkel in juni vruchten geven. In onverwarme plastiektunnels zijn ze al oogstbaar vanaf begin mei. Daarom kan je vanaf heden tot eind juni (of half juli) aardbeien verkrijgen in de veldcontainer.

Biologische teelt, wat is het verschil met gewone aardbeien? Eén van de basisprincipes van bio is dat alle planten moeten groeien in vollegrond. In bio maken we geen gebruik van subtraatteelt (planten groeien in ‘wol’ met gevoed water) of stellingenteelt. Dit vraagt meer arbeid en grond. De aardbeienteelt kent tal van natuurlijke belagers, die er voor kunnen zorgen dat de teelt mislukt. Insecten zoals bladluizen, ‘trips’ of spint vallen de plant aan. Daarnaast zijn er nog schimmels zoals meeldauw en vruchtrot. Bovendien nemen ook onkruiden graag de plaats in van de aardbeiplant, waardoor de plant volledig verdrongen kan raken. Het gebruik van insecticides tegen de (insecten), herbicedes (tegen de onkruiden) en fungicides (tegen de schimmels) is niet toegelaten in de biologische teelt, indien ze schadelijk zijn voor de natuur. Enkel middelen op natuurlijke basis mogen gebruik worden. Wij kiezen ervoor om geen bespuitingen te doen, ook niet met natuurlijke middelen. We zetten wel natuurlijke (goede) insecten in om andere plagen onder controle te krijgen. Bladluizen worden weggewerkt met gaasvliegjes en sluipwespen. Onkruid kunnen we beperken door 3 a 4 keer te wieden. Schimmels kunnen we vooral proberen voorkomen, genezen is in biologische teelt nogal moeilijk. Zorgen voor een goede bodem, sterke planten en een goede luchtige omgeving, maakt de planten minder gevoelig en weerbaarder voor schimmels. Deze werkwijze vraagt vooral meer menselijke arbeid dan de gewone aardbeienteelt. Bovendien is het gebruiken van ‘goede’ insecten niet goedkoop en vraagt het meer opvolging. Hiermee hopen wij dat onze aardbeienteelt een zeer lage impact heeft op het milieu, minder waterverbruik vraagt, en dat onze aardbeien geen schadelijke producten bevatten.

De evolutie van de aardbeien, tot aan de pluk, zie je hieronder.